multimedium.rs

Zeka i pile

Puše travu zeka i pile… Napravi zeka veliku buksnu i da piletu da proba.
Pita ga:
– I pile, osećaš nešto?
Pile kaže:
– Nita!
Napravi zeka još veću buksnu, da piletu i opet pita:
– I pile, kako je sada? Osećaš sada nešto?
Na to će pile:
– Nita, nita!
– E do mojega! – pomisli zeka, napravi ooooogroman džoint i dade piletu opet.
– I, pile, nemoj mi reći da opet ne osećaš ništa!
Pile:
– Nita, nita… ni kljun, ni nogice, ni krilca, nita…