fildovi

Video fildovi | upper, lower, progressive

U video materijalima, fild (field) je jedna iz serije fotografija koje se prikazuju u nizu kako bi se stvorio dojam pokreta na ekranu. Dva filda čine jedan video frejm (frame). Sadržaj prvog filda su sve neparne linije (gornji fild, fild 1, upper field) a sadržaj drugog filda su sve parne linije na ekranu (donji fild, fild 2, lower field).

fildovi

interlejsovan video

Pretvaranje jednog filda u celu sliku koja sadrži i neparne i parne linije, odnosno pretvaranje u frejm, je proces koji se zove deinterlejsing (deinterlace), pri čemu se linije koje nedostaju tom fildu prave duplikacijom postojećih ili uzimanjem istih iz onog drugog filda koji će biti odbačen. Samim tim, odbacivanjem dela informacije i pokušajem rekonstrukcije linija koje nedostaju fildu, umanjiće se kvalitet video zapisa.

Kako bi se povećao kvalitet video snimka, savremeni video sistemi su stvoreni da snimaju/reprodukuju cele slike bez fildova za svaki frejm. Video sastavljen od takvih frejmova se naziva progresiv video (progressive).

progresiv_video

progressive video

Video snimak napravljen nekim video kamerama, kao što su S-VHS ili mini-DV je interlejsovan prilikom samog stvaranja, dok je video zapis napravljen filmskom kamerom uvek progresiv.

Analogni TV signal se emituje kao interlejsovan, jer takav način formiranja jedne slike od dve poluslike smanjuje titranje katodne cevi (CRT) starijih generacija tv aparata. High-definition digitalna televizija (HDTV) može emitovati zemaljske tv signale ili ih distribuirati putem kablovskih sistema u bilo interlejsovanom (1080i) ili progresiv formatu (720p ili 1080p). Za potrebe snimanja takvog video materijala koriste se HDV kamkorderi na kojima možete birati kakav materijal želite da snimite: 720p, 1080p ili 1080i. (O standardnim video formatima u sledećem broju :-))

Prilikom obrade interlejsovanog video materijala, bitno je znati koji od ova dva filda (neparan ili paran odnosno upper ili lower) je dominantan, tj. koji se prvi učitava. Pogrešan odabir filda (softveri za obradu video materijala to rade automatski i neretko greše) dovodi do učitavanja fildova obrnutim redosledom što rezultuje treperenjem slike kao i pojavom grešaka na rezovima, delovima videa na kojima je manipulisano brzinom i slično.

pogresan_fild
pogrešan fild

Ove greške nisu vidljive na kompjuterskim monitorima, manifestuju se tek prilikom izlaza na CRT monitore a kada je u pitanju analogni tv signal, izlaz je u tom slučaju loš i na najsavremenijim tv aparatima.