multimedium.rs

Reklamiranje alkoholnih proizvoda

Reklamiranje alkoholnih proizvoda je reklamiranje koje spada u posebne slučajeve oglašavanja. Reklamiranje alkoholnih pića, osim piva i vina, je apsolutno zabranjeno.

U nekim slučajevima zabranjeno je čak sponzorisanje medija, sportskih klubova i takmičenja od strane proizvođača duvanskih proizvoda i alkoholnih pića. Oglašavanje piva i vina dozvoljeno je u vrlo ograničenom obimu, te uslovljeno na razne načine kao što su doba dana kada se poruka emituje, vrsta programa, sam izgled oglasne poruke itd.

Oglašavanje alkoholnih pića

Oglašavanje alkoholnih pića definisano je članom 68 Zakona o oglašavanju. Zabranjeno je oglašavanje alkoholnih pića, osim piva i vina, uključujući svako isticanje žiga ili druge oznake alkoholnog pića ili proizvođača tih pića, u štampanim medijima, na radio i televizijskim programima, preko bioskopskih dijapozitiva, filmova, panoa, tabli, nalepnica, oglasnih sredstava na ulicama, javnim mestima, na javnim objektima i sredstvima saobraćaja, preko knjiga, časopisa, kalendara i odevnih predmeta i preko nalepnica, plakata i letaka ako su te nalepnice, plakati i leci odvojeni od ambalaže proizvoda alkoholnih pića.

Oglašavanje piva i vina

Zabranjeno je oglašavanje piva i vina, uključujući svako isticanje žiga i druge oznake piva i vina ili proizvođača piva i vina, i to:
– u specijalizovanim radio i televizijskim programima za maloletna lica;
– u ostalim televizijskim i radio programima, osim u periodu od 18:00 do 06:00 casova;
– u sredstvima javnog saobracaja i na sredstvima javnog saobracaja;
– u predškolskim ustanovama, školama, zdravstvenim i drugim ustanovama namenjenim maloletnim licima, kao i na otvorenom prostoru na udaljenosti od 100 metara od predškolske ustanove, škole, zdravstvene i druge ustanove namenjene maloletnim licima;
– u bioskopima, pozorištima i drugim prostorima gde se vrši prikazivanje, odnosno izvodenje predstava, za predstave koje pocinju pre 20:00 casova i za predstave za maloletna lica;
– u javnim parkovima i na javnim igralištima;
– u specijalizovanim programima radija i televizije namenjenim vozačima motornih vozila.

Takođe, zabranjeno je u oglasnoj poruci prikazivati upotrebu ili oponašanje upotrebe alkoholnih pića.

Sponzorstvo i oglašavanje

Proizvođač alkoholnog pića, osim piva, ne može biti sponzor sportista, sportskih klubova i sportskih takmičenja. Zabranjeno je isticanje žiga ili druge oznake alkoholnog pića i proizvođača alkoholnih pića, uključujući i oglasnu poruku kojom se preporučuje sponzorisana aktivnost.

Izuzeci od zabrane oglašavanja

Ne smatra se oglašavanjem isticanje alkoholnih pića na prodajnom mestu i objavljivanje obaveštenja o kvalitetu i drugim svojstvima alkoholnog pića na prodajnom mestu, sajamskom štandu, u stručnim knjigama, časopisima i drugim stručnim publikacijama koje su namenjene isključivo proizvođačima ili prodavcima tih proizvoda, kao i korišćenje žiga ili druge oznake alkoholnog pića i proizvođača alkoholnog pića na sredstvima poslovne komunikacije i poslovne reprezentacije.

Izvor:

Zakon o oglašavanju Republike Srbije, Službeni glasnik Republike Srbije, br. 79/2005