multimedium.rs

Crne i bele ovce

Čuvala baka sama na selu 2000 ovaca. Došla novinarka da napravi reportažu o tome pa pita baku:
– “Recite Vi nama kako uspevate da sami čuvate 2000 ovaca?”
Baka: “Pa ja ti to radim celog života, navikla sam ja na to.”
Novinarka: “A koliko vam teži jedna ovca?”
Baka: “Crna ili bela?”
Novinarka: “Pa recimo bela.”
Baka: “30kg.”
Novinarka: “A crna?”
Baka: “Pa isto.”
Novinarka: “Dobro, a koliko mleka daje jedna ovca?”
Baka: “Crna ili bela?”
Novinarka:
– “Pa recimo bela.”
– “Pa 2 litra.”
– “A crna?”
– “Pa isto.”
– “Dobro, a koliko vune od jedne ovce?”
– “Crne ili bele?”
– “Recimo crne.”
– “3 kg.”
– “A bele?”
– “Pa isto.”
Prsne novinarka, loži je baka.
Novinarka: “Pa dobro, koja je razlika između crnih i belih?”
Baka: “Pa bele su moje.”
Novinarka: “A crne?”
Baka:
– “Pa isto.”